นโยบายเครดิต

 หัดโพส金錢
ตั้งกระทู้ใหม่ - -
ตอบกระทู้ - -
เพิ่มกระทู้เด่น +10 -
อัพโหลดไฟล์ - -
ดาวโหลดไฟล์ - -
ส่งข้อความ - -
ค้นหา - -
โปรโมตเข้าชม - -
โปรโมตเข้าสมัคร - -
ค้าขายสำเร็จ - -
โพล - -
ขั้นต่ำ 0 0
- -

ขั้นต่ำ: คุณจะต้องมีจำนวนแต้มคงเหลือขั้นตำหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้

การคำนวนเครดิต:


สิทธิ์สมาชิก จำนวนดาว สิทธิ์ การกระทำ
New Member -999999999 0 รายละเอียด
Level 1 Rank: 1 0 10 รายละเอียด
Level 2 Rank: 2 50 20 รายละเอียด
Level 3 Rank: 3Rank: 3 200 30 รายละเอียด
Level 4 Rank: 4 500 50 รายละเอียด
Level 5 Rank: 6Rank: 6 1000 70 รายละเอียด
Professional Rank: 8Rank: 8 3000 90 รายละเอียด